mlijeko

Mlijeko je vjerovatno najčešća hrana za sušenje raspršivanjem, a naravno i sušilica u kutijama može se koristiti za sušenje mliječnih proizvoda.

mlijeko