Osnove za sladoled

WAVE pasterizacija primijenjena u procesu za UHT mješavine za zanatsku proizvodnju sladoleda daje mogućnost sterilizacije proizvoda na višoj temperaturi i smanjenja Maillardove reakcije

Osnove za sladoled