Pronađite opremu koja odgovara vašim potrebama

SANOVO TECHNOLOGY PROCESS je stručnjak u okviru jedinstvene nišne opreme za sušenje raspršivanjem i pasterizaciju

Bavimo se svim projektima koji se odnose na sušenje raspršivanjem i pasterizaciju industrijske primjene, na primjer, životinjske krvi, biljnih proteina ili voća. Mogućnosti krajnje upotrebe aplikacija obrađenih na SANOVO WAVE pasterizator ili SANOVO blagi zračni sušači za prskanje su brojni. 

U nastavku otkrijte našu opremu i saznajte više o tome kako će ona dodati vrijednost vašem poslovanju

Sušenje raspršivanjem

Napredna toplotna obrada