Βάσεις Παγωτού

Η παστερίωση WAVE που εφαρμόζεται σε μια διαδικασία για μείγματα UHT για βιοτεχνική παραγωγή παγωτού δίνει τη δυνατότητα αποστείρωσης του προϊόντος σε υψηλότερη θερμοκρασία και μείωσης της αντίδρασης Maillard

Βάσεις Παγωτού