Mleko

Mleko jest prawdopodobnie najczęściej suszoną rozpyłowo żywnością i oczywiście suszarki pudełkowe mogą być również używane do suszenia produktów mlecznych.

Mleko