Ovocné pyré

Pasterizácia/sterilizácia ovocných pyré WAVE zaisťuje rovnomerné zahriatie produktu vo veľmi krátkom čase, čím sa zabráni javom prehriatia v dôsledku nepriameho zahrievania.

Ovocné pyré