Zmrzlinové základy

Pasterizácia WAVE použitá v procese pre zmesi UHT na výrobu remeselnej zmrzliny dáva možnosť sterilizovať výrobok pri vyššej teplote a znížiť Maillardovu reakciu

Zmrzlinové základy