Nápoje na rastlinnej báze

Pri spracovaní nápojov na rastlinnej báze, kde sú metódy sterilizácie priamym zahrievaním už uznávané a akceptované ako riešenie, ktoré sa má prijať, vlnová pasterizácia, vedie k ďalším zlepšeniam. 

Nápoje na rastlinnej báze
Nápoje na rastlinnej báze