นม

นมน่าจะเป็นอาหารที่ใช้กันทั่วไปในการทำแห้งแบบพ่นฝอย และแน่นอนว่าเครื่องอบกล่องก็สามารถใช้เพื่อทำให้ผลิตภัณฑ์นมแห้งได้เช่นกัน

นม