ซุปผลไม้

การพาสเจอร์ไรส์/การฆ่าเชื้อของผลไม้บริสุทธิ์ของ WAVE ช่วยให้มั่นใจได้ถึงความร้อนที่สม่ำเสมอของผลิตภัณฑ์ในเวลาอันสั้น เพื่อหลีกเลี่ยงปรากฏการณ์ความร้อนสูงเกินไปอันเนื่องมาจากการให้ความร้อนทางอ้อม

ซุปผลไม้