ฐานไอศกรีม

การพาสเจอร์ไรส์ของ WAVE ที่ใช้ในกระบวนการผสม UHT สำหรับการผลิตไอศกรีมโดยช่างฝีมือทำให้สามารถฆ่าเชื้อผลิตภัณฑ์ที่อุณหภูมิสูงขึ้นและลดปฏิกิริยาของ Maillard

ฐานไอศกรีม