Gelatin, Collagen và nước dùng

Tùy theo con vật chỉ có khoảng 60% là thịt. Phần còn lại là ruột, máu, xương, da, gân và những thứ khác mà chúng ta không thường ăn.

Phụ phẩm động vật

Tải xuống tờ đơn

Dấu chân protein

Dấu chân protein

Tải xuống Dấu chân Protein