Sữa

Sữa có lẽ là thực phẩm phổ biến nhất được làm khô bằng máy phun và tất nhiên máy sấy hộp cũng có thể được sử dụng để sấy các sản phẩm từ sữa.

Sữa