Sản phẩm từ sữa

Quá trình thanh trùng WAVE, nhờ sự gia nhiệt tức thì và đồng đều của sản phẩm và không để xảy ra các vùng bị cháy quá mức, mang lại kết quả thú vị khi áp dụng trên các dẫn xuất từ ​​sữa. 

SÓNG sữa