Trứng

Quá trình thanh trùng WAVE mang lại thời hạn sử dụng lâu nhất với sự biến tính protein tối thiểu đối với trứng lỏng.

Trứng