Puree trái cây

Ứng dụng thanh trùng / tiệt trùng SÓNG đối với trái cây xay nhuyễn đảm bảo sản phẩm được làm nóng đồng đều trong thời gian rất ngắn, tránh hiện tượng quá nhiệt do quá trình gia nhiệt gián tiếp.

Puree trái cây