Trái cây & Chất tạo màu

Tiệt trùng mật hoa quả bằng SÓNG giữ được tất cả các đặc tính vật lý của sản phẩm giữ được màu sắc và mùi vị ban đầu. 

Trái cây & Chất tạo màu