Kem cơ sở

Thanh trùng WAVE được áp dụng trong quy trình hỗn hợp UHT để sản xuất kem thủ công mang lại khả năng khử trùng sản phẩm ở nhiệt độ cao hơn và giảm phản ứng Maillard

Kem cơ sở