Thức uống dinh dưỡng

Thanh trùng WAVE được áp dụng cho thức uống thể thao dựa trên hỗn hợp axit amin thạch sẽ cho Thời hạn sử dụng lâu nhất mà không làm giảm các đặc tính chức năng.

Thức uống dinh dưỡng