Rau & trái cây

Sự lãng phí của rau và trái cây là rất lớn. Có nhiều lý do khiến rau và trái cây trở thành chất thải. Có thể là thời hạn sử dụng quá ngắn hoặc do rau quả quá nhỏ hoặc đơn giản là không đạt tiêu chuẩn và do đó nó không hấp dẫn người tiêu dùng.

Rau & trái cây