Thức uống từ thực vật

Trong chế biến đồ uống dựa trên thực vật, nơi các phương pháp khử trùng bằng nhiệt trực tiếp đã được công nhận và chấp nhận là giải pháp được áp dụng, phương pháp thanh trùng bằng sóng, dẫn đến những cải tiến hơn nữa. 

Thức uống từ thực vật
Thức uống từ thực vật