Nấm men & nấm

Men và nấm thường được nuôi trong các thùng lên men lớn. Sau khi lên men, sản phẩm có thể trực tiếp đi đến quá trình sấy phun, hoặc bùn có thể được chế biến thêm.

Chế biến