Vì sự an toàn của công nhân của bạn

Bảo vệ người dân của bạn và ngăn chặn các vụ nổ với thiết bị đã được chứng nhận! 

Mỗi ngày chúng tôi muốn đi làm cảm thấy an toàn trong công việc của chúng tôi. Chúng tôi mong muốn người sử dụng lao động tạo ra một môi trường để chúng tôi có thể phát triển và phát huy hết khả năng của mình mà không cần lo lắng về sự an toàn của chính chúng tôi.

Nhưng làm thế nào các nhà sản xuất có thể hành động dựa trên điều đó?

Đối với các nhà sản xuất bột, sự an toàn của chính người vận hành của họ phải được đặt lên hàng đầu trong chương trình nghị sự. Bảo vệ và có khả năng cứu sống trong môi trường sản xuất bắt đầu với việc lựa chọn thiết bị đáp ứng các quy định và tiêu chuẩn chung về sức khỏe và an toàn.

Tại sao ATEX lại quan trọng như vậy? 

Vui lòng chấp nhận cookie tiếp thị để xem video này.

Thay đổi sự đồng ý của bạn

Bột dễ nổ

Bột dễ nổ

Kiểm tra kiểu ATEX

Chứng chỉ ATEX