Bạn không chắc chắn về tác động đối với sản phẩm của mình?

Không có gì. Nhà máy thử nghiệm của chúng tôi đã sẵn sàng để thử nghiệm hoặc phát triển sản phẩm mới. 

Chúng tôi có một nhà máy thí điểm hoàn chỉnh để thử nghiệm các sản phẩm dạng bột và chất lỏng. Trong cơ sở vật chất hiện đại của chúng tôi, bạn có thể kiểm tra sản phẩm của mình trước khi đầu tư vào máy móc mới và bạn sẽ có các chuyên gia của chúng tôi ở bên cạnh bạn trong suốt chặng đường.

Bên cạnh việc thử nghiệm sản phẩm của bạn trên một đơn vị thí điểm, bạn cũng có thể sử dụng các cơ sở của chúng tôi để phát triển doanh nghiệp của mình với các sản phẩm mới.

 

Chọn thiết lập phù hợp với nhu cầu của bạn
Kiểm tra chất lỏng trên công nghệ WAVE
Tìm hiểu thêm
Thử bột trên máy sấy hộp
Tìm hiểu thêm